STICHTING BOELDAG COMITE ERMELO


Een niet meer uit Ermelo weg te denken jaarlijks gebeuren is de BOELDAG. De eerste boeldag dateert van 1967 en had als doel de restauratie-
werkzaamheden van de 'Oude Kerk' financieel te steunen. In 1973 is de organisatie ervan overgenomen door een interkerkelijk boeldagcomité. Een samenwerkingsverband tussen de plaatselijke Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en Rooms Katholieke Parochie. Begin 2000 is de samenwerking uitgebreid met de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk. In 2008 is de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt erbij gekomen. De opbrengst van elke boeldag wordt onder de deelnemende kerken en andere nader te bestemmen liefdadige doelen verdeeld.


Boeldagwinkel

Sinds het najaar 2020 heeft het boeldagcomité de tijdelijke beschikking over een winkelruimte in de Stationsstraat in Ermelo. We hebben het de Boeldagwinkel genoemd. Het adres is Stationsstraat 63, 3851 NB Ermelo.


Winkelen

In verband met het covid-19 virus gelden er een aantal beperkingen. Nadere informatie vindt u bij rijksoverheid.nl


Openingstijden

De boeldagwinkel is elke dinsdag t/m zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur.


Telefoonnummer

De boeldagwinkel is tijdens de openingsuren bereikbaar onder telefoonnummer 06 - 833 974 59


Geen boeldag in 2021

Al 53 jaar wordt de Boeldag in Ermelo gehouden. Vorig jaar is het voor de eerste keer in de boeldaggeschiedenis niet doorgegaan. Corona maakt veel anders! Ook al worden de beperkende maatregelen steeds meer losgelaten, toch blijven er onzekerheden bestaan. Dit heeft het Boeldagcomité doen besluiten om ook dit jaar de boeldag niet door te laten gaan. Voor de tweede keer na 53 jaar geen Boeldag dus.


Boekenverkoop in juli 2021

Er staat een grote meerdaagse boekenverkoop op stapel. Deze boekenverkoop is van zaterdag 24 juli t/m zaterdag 31 juli 2021 in de Immanuelkerk aan de Stationsstraat 137 in Ermelo. De openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 31 juli is de boekenverkoop van 10.00 tot 13.00 uur.


Secretariaat

E-mail: boeldagermelo@gmail.com
Kvk: Stichting Boeldagcomité nr. 41035561